Manymo

Manymo 2.1

Emulates embedded Android application work
Người dùng đánh giá
Rating
3.5  (246 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Rating Rating Rating Rating Rating
Rating
Phiên bản mới nhất:
2.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Manymo, LLC

Phiên bản cũ

Xem tất cả

Manymo là một phần mềm cho phép bạn vận hành thiết bị mô hình hóa Android vào việc cài các chương trình ứng dụng trên các trang web hay để phát triển, cộng tác, thử nghiệm tự động và QA. Bạn cũng có thể chia sẻ các đường dẫn thông đến thiết bị mô hình hóa và vận hành chương trình ứng dụng, tự động thử nghiệm bằng cách sử dụng hàng tá thiết bị ảo của Android và thêm đầy đủ chương trình ứng dụng có thể sử dụng của Android vào các trang web.

Thông tin được cập nhật vào: